حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان

گروه فنی و مهندسی پله های مدرن هر ساله با حضور در نمایشگاه های مختلف صنعتی و معماری و با ارائه طرح ها و ایده های جدید در حوزه پله گرد و پله پیچ و سازه های قوسی سعی بر ارتقای سطح فنی و تئوریک دکوراسیون داخلی ایران دارد. به همین جهت این گروه با شرکت در نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران گامی بلند در راستای تحقق این هدف برداشته است. با هم گوشه ای از حضور پله های مدرن در نمایشگاه صنعت و ساختمان را میبینیم.

Call

WhatsApp