این مدل شاسی پله گرد از لحاظ طراحی شبیه مدل دو محور ورق میباشد با این تفاوت که در مدل باکس، ورق های پله ضخامت 5 سانتی متری میگیرند و ابهت و شکوه پله پیچ را بیشتر میکنند.
مشخصات فنی پله پیچ باکس به صورت زیر میباشد:

  • ورق 8 میل تا 10 میل
  • تسمه 4 سانتی متر
  • ورق 3 میل برای باکس کردن پله
  • کف پله قوطی 40*40 یا 80*80

Call

WhatsApp