مدل تک محور بدلیل نوع طراحی آن علاوه بر اینکه برای پله گرد بسیار زیبا میباشد برای انواع راه پله های خطی نیز کاربرد زیبایی و کاربرد فراوانی دارد. در این مدل یک شاسی در زیر کف پله ها کارگذاشته میشود
مشخصات فنی پله گرد تک محور به شرح زیر میباشد.

  • ورق 6 تا 10 میل برای شاسی کار
  • ورق 2 میل برای زیر شاسی
  • ورق 2 میل برای پیشانی شاسی
  • قوطی 40*40 یا 80*80 برای کف پله

Call

WhatsApp